PÁLYÁZAT – KKV-K INNOVÁCIÓS KÉPESSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA – GINOP PLUSZ 2.1.3-24

Pályázat célja:

 

A projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia, azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezését követően bevezet, alkalmaz és fenntart.

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylőnek a projekt sikeres megvalósítását segítő innovációs tréninget kell igénybe vennie a projekt előkészítés időszakában. Az innovációs tréning célja, a készségfejlesztésben résztvevő vállalkozás munkavállalóinak intelligens szakosodási készségeik fejlesztése, ismereteik bővítése. Az innovációs tréninget a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. nyújtja. Az innovációs tréning igénybevétele térítésmentes.

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmében egy általa választott szakértői adatbázisból kiválasztott szakértők segítségével be kell mutatnia a vállalkozásában már alkalmazott üzleti folyamatait és részletes leírást kell adnia a projekt keretében tervezett új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat(ok) bevezetéséről, ami jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól. A projekt keretében ez a tevékenység projekt előkészítésnek minősül. A támogatást igénylőnek ezen átvilágítási feladatokat a támogatási kérelem benyújtásáig meg kell valósítania.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg:

 • 75 Mrd Ft

 

Várható kedvezményezetti szám:

 • 1500-3750 db

 

Pályázók, támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvitelt vezető mikro-, és kisvállalkozások (közép és nagyvállalkozások nem pályázhatnak)
 • Legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel és közzétett beszámolóval rendelkeznek
 • Az utolsó lezárt teljes üzleti éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő
 • A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevétele 50%-nál
 • A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs8 tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás
 • Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez)
 • Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

 

Elszámolható költségek:

 • Projekt előkészítés költségei – innovációs folyamat átvilágítás díja
 • Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak költsége (bérköltség, adók és járulékok)
  • A projekt keretében üzleti folyamat innovációs tevékenységenként 1-1 fő foglalkoztatott személyi jellegű ráfordítása számolható el
  • egy munkavállaló esetében maximum 900 000 Ft/hó költség számolható el
 • Igénybe vett szolgáltatások – innovációs tanácsadás díja maximum 100 óra, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra
 • Eszköz és/vagy szoftverbeszerzés – Új, legfeljebb 4 db, egyenként minimum nettó 1.000.000 Ft értékű eszközök VTSZ lista alapján és/vagy szoftverek beszerzése – A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése – maximum az összes elszámolható költség 70%-a
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
 • Átalány költség – projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi – max az összes elszámolható költség 7%-a

 

Kötelező vállalások:

 • A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek vagyonnövekményként meg kell jelennie a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első lezárt, teljes, üzleti év éves beszámolójában az immateriális javak soron.

 

 • A kedvezményezett 1 főre eső bruttó hozzáadott értéke (BHÉ) legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez viszonyítva a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első vagy második lezárt, teljes, üzleti évben.

 

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszaka alatt minimum 6 hónapig, legalább 1 fő női munkavállalót foglalkoztat teljes munkaidőben.

 

Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam:

 • maximum 18 hónap

 

Támogatás mértéke:

 • Elszámolható költségek maximum 70%-a (de minimis támogatás)

 

Támogatás összege:

 • minimum 20 millió Ft; maximum 50 millió Ft

 

Előleg:

 • Elnyert támogatás 30%-a

 

Területi korlátozás: nincs, akár budapesti cégek is pályázhatnak!

 

Pályázat benyújtási határideje:

 1. szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
 2. szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu