A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA– VINOP-1.2.1-21

Pályázat alapvető célja:

 • hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása

 

Rendelkezésre álló keretösszeg:

 • 200 Mrd Ft

 

Pályázók köre:

 • Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező KKV-k
 • Amelyek rendelkeznek legalább egy, teljes lezárt üzleti évvel
 • átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő
 • kettős könyvitelt vezető cégek és egyéni vállalkozások
 • Saját tőke nem lehet negatív, és eléri a törzstőke jogszabályi minimumát (Kft. esetében 3 millió Ft)
 • Nem folyik ellene NAV végrehajtás
 • Projekt összköltség nem lehet magasabb, mint a legutolsó, lezárt beszámoló szerinti árbevétel
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 60 nappal bejegyzésre kell kerülnie.

 

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztést is
  • új, egyenként legalább nettó 200 000 Ft értékű eszközök, gépek beszerzése, egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerezhető
  • hardver (egyenként legalább nettó 200 000 Ft értékű)
  • szoftver (kizárólag Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver szerezhető be)

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Legalább egy önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása is szükséges a fenti technológiafejlesztés (eszköz, hardver vagy szoftver beszerzés) mellett.

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás keretében ingatlan építés, bővítés, átalakítás és korszerűsítés is támogatható (nem haladhatja meg az összköltség 70%-át)
  • Az elszámolható költség nem haladhatja meg a nettó 280.000, – Ft/m2 fajlagos költséget új építés és bővítés esetén, és nem haladhatja meg a nettó 225.000, – Ft/m2 fajlagos költséget átalakítás esetén.
  • Korszerűsítés címen csak az alábbi tevékenységek támogathatók
   • szigetelés
   • nyílászáró szerkezetek cseréje
   • fűtési, hűtési rendszerek korszerűsítése
   • világítási rendserek energiatakarékos átalakítása
   • árnyékoló szerkezetek beépítése
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: Kizárólag a https://vali.ifka.hu/ honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (nem haladhatja meg az összköltség 20%-át)
   • gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
   • intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás
   • logisztikai folyamatok optimalizálása
   • információbiztonsági tanácsadás
   • alkalmazott tudástranszfer, termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés
   • formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás
   • szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tanácsadás
   • márka- és arculatépítés
   • stratégiai és üzleti tervezés
   • vállalati pénzügyi tanácsadás
   • szervezet-, folyamat és menedzsmentfejlesztés
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
  • Projektelőkészítés: Építési beruházással kapcsolatos szakértői szolgáltatás igénybevétele (nem haladhatja meg az összköltség 5%-át)
  • Munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (nem haladhatja meg az összköltség 20%-át)
   • kizárólag a https://vali.ifka.hu/ honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
   • képzés költsége nem haladhatja meg résztvevőként a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint a nettó 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat
   • képzés minimum időtartama 20 óra
   • egy résztvevő kizárólag egy képzésen vehet részt
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása a termelési folyamtok és építmények energiaigényének fedezésére (nem haladhatja meg az összköltség 50%-át)
   • Napelemes rendszer telepítése:
    • Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás
    • Elszámolható költség nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten:
     • 15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp értéket
     • 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket
     • 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket
    • Napkollektoros rendszer telepítése
     • 000 Ft/nm síkkollektor és nettó 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében
    • Brikett, pellet, faapríték kazánrendszer kiépítése
    • Hősszivattyú rendszerek alkalmazása

 

Kötelező vállalok:

 • Nincsenek kötelező vállalások, de az elnyert összeg vissza nem térítendő támogatássá való átalakulásához eredményesség mérési szempontok teljesítése szükséges. Részletek az összefoglalóban.

 

Fenntartási kötelezettség:

 • 3 évig fenn kell tartani a beruházást.

 

Területi korlátozás:

 • Budapesten kívül az egész országra érvényes a pályázat, így egész Pest megyében is lehet pályázni!

 

Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam:

 • maximum 24 hónap

 

A projekt maximális elszámolható költsége:

A vállalkozás pályázat benyújtását megelőző legutolsó, lezárt teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg az alábbiak szerint:

LétszámElszámolható költség / főMaximális elszámolható költség
9 főig1-9 főig 11 millió Ft99 millió Ft
49 főig1-9 főig 11 millió Ft

10-49 főig 5 millió Ft

299 millió Ft
249 főig1-9 főig 11 millió Ft

10-49 főig 5 millió Ft

50-249 főig 3 millió Ft

899 millió Ft

 

Támogatás összege:

 • Minimum 10 millió Ft maximum 629,3 millió Ft

 

Előleg: Az elnyert összeg 100%-a%

 

Támogatás mértéke és összege:

mikrovállalkozáskisvállalkozásközépvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 

 

70%

 

 

70%

 

 

60%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a Felhívás 1. számú mellékletében 

 

55%

 

 

55%

 

 

45%

Nyugat-Dunántúl45%45%35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu40%40%30%
Pest megyei azon települései, amelyek nem szerepelnek felhívás 1. számú mellékletében – itt csak de minimis támogatási jogcímen max 200 000 EUR

 

 

 

55%

 

 

55%

 

 

45%

 

 • A kezdeti támogatás egy nulla%-os (kamatmentes) hitel, amely bizonyos feltételek teljesítése esetén akár teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át. Az átfordulási feltételek a következők:
 • A szerződött összeg maximum 100%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át bizonyos feltételek teljesítése esetén: Az átfordulási mérték attól függ, hogy a pályázó hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 140 pontból (lásd Eredményességi mérési szempontok az összefoglaló végén) – A mutatók a fenntartási időszak első évének végén kerülnek ellenőrzésre. 100 pont elérése esetén a teljes összeg vissza nem térítendő támogatássá alakul át.
 • A megállapított visszatérítendő támogatásról záró projekt fenntartási jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap a pályázó tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatást ezen tájékoztatás kézhez vételét követő 18. hónap utolsó napjáig kell egyösszegben visszafizetni, amennyiben a teljes szerződött összeg egy része nem alakult át vissza nem térítendő támogatássá. Lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre.

 

Pályázat benyújtási ideje: több szakaszban és a keretösszeg elosztva

 • szakasz: 2021. március 1-től március 16-ig – 70 mrd Ft
 • szakasz: 2021. június 15-30. – 50 mrd Ft
 • szakasz: 2021. szeptember 30. október 15. – 40 mrd Ft
 • szakasz: 2022. február 1-15. – 40 mrd Ft

 

A 3. és 4. szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amelyek beruházásaikat szabad vállalkozási zónás településen valósítják meg.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu