Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – GINOP-1.2.14-20

Pályázat alapvető célja

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg

7 milliárd Ft

 

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban
 • saját tőkéje nem negatív
 • 10 millió Ft feletti pályázás esetén projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó két év árbevétele átlagának kétszeresét
 • nem folyik ellene NAV-végrehajtás
 • Csak az 1. számú mellékletben meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységek támogathatók

 

Támogatható tevékenységek

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardverek, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök)
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el):
 • szoftverbeszerzés: kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltsége és munkadíja. Saját teljesítés nem lehetséges! (a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 • egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,
 • külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele legfeljebb 2 fő esetében (bérköltség, munkáltatót terhelő adók, járulékok)
 • A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg az 500.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • Az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetése is vállalható, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség 500.000 forint/hó maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania.
 • (a projekt elszámolható összköltségének 35%-át érheti el).
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének 15%-át érheti el):
 • A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség
 • Általános (rezsi) költségek: közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet. Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához
 • Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

 

 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

max. 18 hónap

 

Területi korlátozás

 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés,
 • legfeljebb 1 megvalósítási helyszín jelölhető meg,
 • a megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie,
 • a megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására

 

Egyéb korlátozások

a cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként

 

Támogatás mértéke és összege

 • összege: 5.000.000 Ft, max. 150.000.000 Ft
 • támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

A kezdeti támogatás egy 0%-os (kamatmentes) hitel, amely bizonyos feltételek teljesítése esetén akár teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át. Az átfordulási feltételek a következők:

 1. A szerződött összeg 30%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át a következő feltételek mindegyikének teljesülése esetén:
 • a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 12 hónapon túli meghosszabbítását)
 • legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés

 

 1. A szerződött összeg maximum 70%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át bizonyos feltételek teljesítése esetén
 • Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból. 41 pont elérése esetén a teljes összeg vissza nem térítendő támogatássá alakul át.
 • A megállapított visszatérítendő támogatásról a záró projekt fenntartási jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap a pályázó tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatást ezen tájékoztatás kézhez vételét követő 180. napig kell egyösszegben visszafizetni, amennyiben a teljes szerződött összeg egy része nem alakult át vissza nem térítendő támogatássá.

 

Előleg

a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de max. 150 millió Ft

 

Pályázat benyújtási ideje

 1. január 5. – 2021. március 4.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu