HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA – GINOP 1.2.9-20

Támogatást igénylők köre

 • mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozás nem indulhat),
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Nem indulhat a pályázaton, aki jelen pályázat benyújtásáig a GINOP 1., 2., vagy 3-as prioritás valamely felhívásában már nyertes pályázattal rendelkezik.

 

Területi korlátozás

Kizárólag a településlistában felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz igényelhető támogatás, Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztéshez nem. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A 2. számú településlistában szereplő településeken megvalósuló fejlesztések esetén elegendő, ha pályázat benyújtásáig bejegyzésre kerül a telephely.

 

A támogatás formája, összege, mértéke

 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatás összege:
  • 2 000 000 Ft – 10 000 000 Ft a 1. számú településlistában működő vállalkozások esetén
  • 10 000 000 –  60 000 000 Ft a 2. számú településlistában működő vállalkozások esetén
 • Támogatás mértéke:
  • 70% a 1. számú településlistában működő vállalkozások esetén
  • 100% a 2. számú településlistában működő vállalkozások esetén
 • Előleg: az elnyert támogatás 25%-a

 

Támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak

 1. január 19. – 2021. február 18.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

 1. Személyi jellegű ráfordítás – maximum az összes költség 50%-a, de max. a mindenkori bérminimum 1,5-szerese
 • bérköltség, a projektre fordított munkaidővel arányosan
 • munkáltatót terhelő adók és járulékok

 

 1. Beruházási költségek
 • Eszközbeszerzés költségeimininum az összes költség 50%-a
 • Új eszközök, gépek beszerzése (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható!):
 • új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is
 • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardvereszközök beszerzési költségei, hálózati eszközök beszerzési költségei, telekommunikációs eszközök beszerzési költségei) – maximum az összes költség 50%-a
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése – maximum az összes költség 50%-a
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek – maximum az összes költség 10%-a
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlap-készítés
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges) – maximum az összes költség 50%-a
 • ingatlan építés és bővítés esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg a 280 000 Ft/nm-es fajlagos költséget
 • ingatlan átalakítás nem haladhatja meg a 225 000 Ft/nm-es fajlagos költséget
 • építési engedély köteles ingatlan beruházás esetén jogerős építési engedély csatolása szükséges

 

 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek: Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj). – maximum az összes költség 20%-a
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 

 1. Általános (rezsi) költségek – maximum az összes költség 1%-a
 • Közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához

 

 1. Projektmenedzsment díja – maximum az összes költség 2,5%-a

 

Projektvégrehajtás

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

 

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart: a projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu