HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA – GINOP 1.2.9-20

Tervezet! (Társadalmi egyeztetés után még változhat)

Támogatást igénylők köre

 • mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozás nem indulhat)
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, egyéni vállalkozók nem pályázhatnak
 • Nem indulhat a pályázaton, aki jelen pályázat benyújtásáig a GINOP 1., 2., vagy 3-as prioritás valamely felhívásában már nyertes pályázattal rendelkezik

 

Területi korlátozás

Kizárólag a településlistában felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz igényelhető támogatás, Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztéshez nem. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

 

A támogatás formája, összege, mértéke

 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatás összege: 2 000 000 Ft – 10 000 000 Ft.
 • Támogatás mértéke: 70%
 • Előleg: az elnyert támogatás 25%-a

Támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak

 1. január 12. – 2021. február 12.

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

 1. Személyi jellegű ráfordítás – maximum az összes költség 50%-a, de max. a mindenkori bérminimum 1,5-szerese
 • bérköltség, a projektre fordított munkaidővel arányosan
 • munkáltatót terhelő adók és járulékok
 1. Beruházási költségek
 • Eszközbeszerzés költségeimininum az összes költség 50%-a
 • Új eszközök, gépek beszerzése (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható!):
 • új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is
 • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardvereszközök beszerzési költségei, hálózati eszközök beszerzési költségei, telekommunikációs eszközök beszerzési költségei) – maximum az összes költség 50%-a

 

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése – maximum az összes költség 50%-a
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek – maximum az összes költség 10%-a
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlap-készítés
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges) – maximum az összes költség 50%-a
 • ingatlan építés és bővítés esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg a 280 000 Ft/nm-es fajlagos költséget
 • ingatlan átalakítás nem haladhatja meg a 225 000 Ft/nm-es fajlagos költséget
 • építési engedély köteles ingatlan beruházás esetén jogerős építési engedély csatolása szükséges
 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek: Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj). – maximum az összes költség 20%-a
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 1. Általános (rezsi) költségek – maximum az összes költség 1%-a
 • Közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához

 

Projekt végrehajtás:

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

 

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart: a projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

 

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu