KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ TÁMOGATÁS

Rendelkezésre álló keretösszeg:

 • 4,5 Mrd Ft

 

Pályázók köre és támogatható tevékenységek:

A Programba az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a négy leghátrányosabb helyzetű magyarországi régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) működő, bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén legalább 1 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2023. október havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

 

 • Olyan új munkavállaló alkalmazásához igényelhető támogatás, akinek a felvételt megelőző hónapban nem volt munkából származó jövedelme, kivéve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett alkalmi munkából szerzett jövedelmet.

 

 • Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.

 

 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft.

 

 • Támogatható a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 52.000 Ft/fő 70%-nak erejéig), valamint a bérköltség 30%-át (94.920 Ft/fő/hó) kitevő mértékig új eszköz beszerzésére, a digitális átállás ösztönzése érdekében online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

 

 • Részmunkaidős munkavállaló is támogatható, de a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.

 

 • A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással határozatlan idejű szerződéssel vagy a támogatott foglakoztatási és a nem támogatott továbbfoglakoztatás időtartamára szóló határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

 

 • A támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Kedvezményezett a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezheti.

 

 • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a támogatott foglakoztatási vagy a nem támogatott továbbfoglalkoztatás időtartam alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új – azonos munkaerőpiaci státuszú – munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum az érintett álláshelyre vonatkozó foglalkoztatási kötelezettséggel érintett időszakból hátralévő időtartam.

 

 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a jelen Közleményben meghatározott környezetvédelmi tevékenységek közül kötelezően kell választania egy környezetvédelmi tevékenységet a zöld átálláshoz kapcsolódóan, amelyet a projektben megvalósít. Kötelezően megvalósítandó környezetvédelmi tevékenység (1 elem választandó)

 

 • HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése
 • HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen
 • HTK11 Zöld közbeszerzés
 • HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akciók a projektben
 • HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

 

 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adat-bázisban.

 

 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az üres álláshelyeit az állami foglalkoztatási szerv felé bejelenti.

 

 • Nem támogatható, azaz nem adható ki támogatói okirat és nem folyósítható támogatás olyan vállalkozásnak, melynek köztartozása van.

 

 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely 2023. október hónapot követően csökken-tette a létszámát, kivéve az önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása és a nyugdíjazás esetét.

 

Támogatás összege: Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft

 

Támogatás mértéke: 70%

 

Támogatási időszak: 6 hónap

 

Elszámolható költségek:

 • munkabér és bérpótlélok
 • szociális hozzájárulási adó (KIVA nem elszámolható)
 • Célcsoport foglalkoztatásához a munkahely létrehozásához kapcsolódó eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást, amely közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik), maximum a bérköltség 30%-áig

 

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség:

 • A 6 hónapos támogatási időszak után további 4 hónapig kell a támogatott munkavállalókat foglalkoztatni, ez idő alatt sem a munkaidejük, sem a bérük nem csökkenhet. A továbbfoglalkoztatási időszaknak legkésőbb 2025. április 30-ig meg kell valósulnia.

 

Előleg: A bértámogatásra jutó összeg 50%-a kerül folyósításra

 

Területi korlátozás: Csak a következő régiókban érhető el:

 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl

 

Benyújtás ideje: 2024. január 31.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu