PÁLYÁZAT – RRF-10.10.1-24 – KÖZÚTI ELEKTROMOS JÁRMŰ BESZERZÉS TÁMOGATÁSA VÁLLALKOZÁSOKNAK

Rendelkezésre álló keretösszeg:

 • 30 Mrd Ft
  • ebből 10,8 mrd Ft budapesti cégeknek
  • 19,2 mrd a Budapesten kívüli cégeknek

 

Pályázók köre:

 • 12. 31. előtt alapított gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások.
 • A projekt elszámolható költsége meg kell haladja az utolsó, lezárt beszámoló szerinti árbevételt.
 • Nem pályázhat olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 12.31-én vagy azt követően szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451).
 • A felhívás keretében kizárólag a támogatás alapjául szolgáló új gépjárműre megkötött adásvételi szerződés, illetve lízingszerződés benyújtásával lehet támogatást igényelni.
 • A végső kedvezményezett a támogatásban részesülő gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, de legkésőbb 2027. december 31-ig fenn kell tartania.
 • A végső kedvezményezettnek a beszerzett elektromos gépjármű forgalomba helyezését követően haladéktalanul teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár stb.) CASCO biztosítást kell kötnie, melynek a fenntartási időszak végéig érvényesnek kell lennie.
 • Jelen felhívás keretében kizárólag azon kereskedőtől beszerzett elektromos gépjárműhöz nyújtható támogatás, amelyek tevékenységi körében 2023. július 1-én már szerepelt a TEÁOR ’08 szerinti 451, Gépjárművek kereskedelme.
 • Pénzügyi lízing finanszírozási forma igénybevétele esetén a végső kedvezményezett, mint lízingbevevő, kizárólag az alábbi követelményeknek eleget tevő finanszírozókkal köthet lízingszerződést:
  • július 1-én tevékenységi körében szerepelt a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing tevékenység, vagy fő tevékenysége a TEÁOR ’08 szerinti 771, Gépjármű kölcsönzése.
 • Gépjármű vásárlás esetén a gépjárművet legkésőbb a projekt megkezdésétől számított – a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló – hónap végig, de legkésőbb 2026. április 30-ig a végső kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, illetve a gépjárműnek a végső kedvezményezett tulajdonába kell kerülnie.
 • Pénzügyi lízing igénybevétele esetén a végső kedvezményezettet a lízingszerződés futamidejének végéig üzembentartóként kell bejegyezni a forgalmi engedélyen, de legkésőbb a projekt megkezdésétől számított – a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló – 20. hónap végig, de legkésőbb 2026. április 30-ig a gépjárművet a végső kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, illetve a gépjárműnek a végső kedvezményezett tulajdonába kell kerülnie.
 • Pénzügyi lízing igénybevétele esetén a lízingszerződés futamidejét úgy kell meghatározni, hogy a fenti feltételek teljesüljenek.

 

 • Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

 

Támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) A projekt keretében be-szerezhető gépjárművek darabszáma (db)
10 főnél kevesebb 1 db
10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb 5 db
50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb 10 db
250 fő vagy 250 főnél több 16 db

 

Támogatás összege: Minimum 2,8 millió Ft, maximum 64 millió Ft és az alábbi táblázat szerint alakul:

Az egyes kategóriák esetében egy gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg az alább meghatározott maximális nettó elszámolható költség értékeket.

 • M1 kategória (személyautó): 20 000 000 Ft
 • M2, N1, N2 kategória (kisbusz és kishaszon gépjármű): 25 000 000 Ft

 

 • M1 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • M2 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N1 kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N2 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • Elszámolható költségek: Kizárólag a teljesen elektromos, az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, M2, illetve N1, N2 kategóriás, a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű beszerzése támogatható. A projekt keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.

 

Nem elszámolható költségek:

 

 • a levonható és a le nem vonható ÁFA összege;
 • a lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet);
 • CASCO biztosítás költsége;
 • a kötelező arculati elem – e-mobilitás matrica – beszerzésének költsége.

 

Támogatási időszak: A támogatott projektek vonatkozásában 2023. november 1-től 2026. április 30-ig felmerült kiadások számolhatóak el.

 

Fenntartási kötelezettség: A végső kedvezményezettnek a támogatás keretében beszerzett gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, de legfeljebb 2027. december 31-ig fenn kell tartania, azaz nem értékesítheti és harmadik fél számára nem adhatja bérbe, használatba.

 

Előleg: nincs előleg, a teljes beruházás a pályázó által megfinanszírozandó.

 

Területi korlátozás: Nincs, az egész ország területén működik.

 

Benyújtás ideje: 2024. február 5-től.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Bence     /     info@europalyazat.hu     /     +36 20 / 371 1961

Vélemények

Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Kapcsolat

Cégnév

EURO Pályázat Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím

2040 Budaörs, Szabadság út 117. (Budaörs Office Park)

Telefonszám

+36 20 / 371 1961

E-mail cím

info@europalyazat.hu